ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
ข่าวประจำวัน
ดูดวงออนไลน์
เกมส์
ท่องเที่ยว
รถยนต์
 
เนื้อเพลง
หาเพื่อน
สุขภาพ
ประกาศซื้อขาย
หางาน
ค้นหา


“มิวเซียมสยามพร้อมเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อหลากหลายทุกโสตสัมผัสเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและคนรุ่นใหม่”

หน้าแรก > ท่องเที่ยว > “มิวเซียมสยามพร้อมเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อหลากหลายทุกโสตสัมผัสเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและคนรุ่นใหม่”
ผู้โพส : Admin / วันที่โพส : 2019-08-21 05:15:02
คำค้นหา :


“มิวเซียมสยามพร้อมเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อหลากหลายทุกโสตสัมผัสเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและคนรุ่นใหม่”
          มิวเซียมสยามเปิดบ้านพาชมนิทรรศการถอดรหัสไทยพร้อมโชว์สื่อที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกช่วงวัย อาทิสื่อการเรียนรู้ ที่อาศัยการจับต้อง และมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ชม และการนำ Technology ที่ทันสมัยมาใช้เสริมเนื้อหานิทรรศการเพื่อให้การเล่าเรื่องสนุกมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น QR Code, AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งมิวเซียมสยามยังเตรียมพร้อมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้พิการสายตาและด้านร่างกาย ทั้งในส่วนของพื้นที่และสื่อการเรียนรู้ มิวเซียมสยามพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้และงานบริการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชยในทุกๆ ด้าน
          นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าว่า มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แนวใหม่ ภายใต้แนวคิด "พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้" (Discovery Museum) เป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ โดยการนำเสนอด้วยกระบวนการและวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เพื่อเปิดมิติการชมพิพิธภัณฑ์ให้กับคนไทยตามแนวคิด "Play + Learn = Plearn (เพลิน)" ที่ปลุกกระแสให้คน หันมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากขึ้น โดยทั้งนี้มีความตั้งใจที่จะใช้ศักยภาพทั้งในเชิงความรู้ และเชิงพื้นที่ที่มีมาร่วมผลักดันให้เกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้และการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ด้วยการพัฒนามิวเซียมสยามให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ที่จะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติด้วยการมาของรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามไชยที่อยู่ใจกลางพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์
          ทั้งนี้มิวเซียมสยามพร้อมให้บริการรองรับผู้พิการทางสายตาที่จะได้รับชมนิทรรศการไม่ต่างจากคนปกติทั่วไป เรามีบริการมาตรฐาน ได้แก่ทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาที่จะมีการติดตั้งอยู่ทั้ง14 ห้องการจัดแสดงนิทรรศการ และรถเข็นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ ทั้งนี้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่นำชมที่ได้รับการอบรมการนำชมสำหรับผู้พิการทางสายตาคอยให้บริการบรรยายนิทรรศการอย่างละเอียด และมีโมเดลจำลองที่จัดทำขึ้นเฉพาะการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อให้เข้าใจเนื้อหานิทรรศการยิ่งขึ้นอาทิเช่น โมเดลศิลาจารึก เสื้อลูกไม้แขนหมูแฮม (ห้องไทยแปลไทย) โมเดลเขาพระสุเมรุ (ห้องไทยอลังการ) โมเดลนางกวัก (ห้องไทย ONLY) โมเดลเรือสุพรรณ (ห้องไทย อินเตอร์ ) เกมส์กินเจ เกมส์สงกรานต์ (ห้องไทยประเพณี) และจัดทำอักษรเบรลล์ขยายความรู้เนื้อหา ตำราเรียน4ยุค สำหรับห้องนิทรรศการไทยวิทยา , และยังมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานิทรรศการทั้ง14 ห้องโดยทำเป็นอักษรเบรลล์ที่สั่งผลิตขึ้นด้วยพลาสติกง่ายต่อการใช้งานและเตรียมพร้อมให้บริการที่จุดจำหน่ายบัตร ในอนาคตจะมีการผลิต Audio Guide ที่เสียงบรรยายเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วย
          และเรายังไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว นิทรรศการชุดถอดรหัสไทยก็เป็นอีกส่วนที่เราพัฒนาโดยใช้สื่อทุกที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งภายในห้องนิทรรศการ ทั้ง 14 ห้อง แต่ละห้องนั้นจะมี Gimmick หรือลูกเล่นการให้ความรู้ ความสนุกที่แตกต่างกัน มีทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างสีสันการเข้าชมนิทรรศการ อาทิเช่น เทคโนโลยีระบบ AR (Augmented Reality) ได้แก่ ห้องไทยวิทยา ,ห้องไทยแชะ , ห้องไทยเชื่อ ,ห้องไทยอินเตอร์ ,ห้องไทยชิม, ห้องไทยอลังการ,ห้องไทยแค่ไหน, ห้องไทย ONLY,ห้องไทยประเพณี ,ห้องไทยดีโคตร ห้องไทยสถาบัน ห้องไทยแปลไทย ส่วนห้องไทยตั้งแต่เกิด นำเสนอด้วยระบบโมดูลไฮโดรลิค ระบบ VR (Virtual Reality )การจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง โดยสวมแว่นตาและมีรีโมทเมาส์ควบคุมที่จะให้ผู้เล่นได้ไปทัวร์ห้องนิทรรศการ14ห้องกันอย่างสนุกสนาน หรือบางห้องก็ใช้ manual Technic ในแบบมิวเซียมสยามมาช่วยเล่าเรื่องให้เนื้อหานิทรรศการสนุกและน่าเรียนรู้ไม่แพ้กัน นอกจากระบบ ARแล้ว ยังมีระบบ QR Code ที่ติดไว้ให้ทุกห้อง และทุกจุดของตัววัตถุจัดแสดงเพื่อสะดวกต่อการหาข้อมูลที่รวดเร็ว รวมถึงการบริการ Audio Guide โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่รองรับถึง 6 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น
โดยหวังว่าพันธกิจต่างๆ เหล่านี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ของของเยาวชนคนรุ่นใหม่และการขยายโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้พิการสายตาและด้านร่างกาย ก็เพื่อเป็นรากฐาน ในการพัฒนาขับเคลื่อนศักยภาพต้นทุนมนุษย์ของชาติสืบต่อไป
          สำหรับการเดินทางมายังมิวเซียมสยาม สามารถมาได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะ หรือ เรือโดยสาร และด้วยการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ยิ่งทำให้การเดินทางมามิวเซียมสยาม เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เพียงขึ้นที่สถานีสนามไชย ก็เดินเข้ามิวเซียมสยามได้เลยโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.ทุกวันอังคาร–วันอาทิตย์(หยุดให้บริการทุกวันจันทร์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.museumsiam.org หรือสอบข้อมูลโทร.02-225-2777

ขอขอบคุณ เนื้อหาจาก ThaiPr.net
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้โพส
รายละเอียด
อีโมติคอน

 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ